• eJoy® - oficiálny predajca pre Slovenskú republiku
logo eJoy®

HIV / AIDS

sexuálne prenosné choroby

Jedno z najznámejších pohlavne prenosných ochorení, ktoré svojho času spôsobilo obrovskú paniku. AIDS, čiže syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, je infekčné vírusové ochorenie, ktoré aktuálne stále patrí do kategórie nevyliečiteľných.

Choroba sa vyskytuje aj u nás, pričom za jej vznikom je vírus označený ako HIV. Medicína rozoznáva dva typy vírusu a to HIV-1 a HIV-2, ktoré spôsobujú oslabenie imunitného systému. Prenos môže byť krvou aj pohlavným stykom. Ak chcete vedieť, aké má prejavy, aká je diagnostika a aká je liečba, čítajte ďalej, všetko sa dozviete.

AIDS u mužov a u žien

Za ochorením AIDS sú spomínané vírus HIV, ktoré majú podľa predpokladov pôvod vo vírusoch z opíc. Vírusy sa môžu prenášať krvou aj pohlavným stykom.

Infekcia vírusom HIV spôsobí v organizme viazanie sa vírusu na biele krvinky. Vírus prenikne do T-lymfocytov, kde prepíše bunkovú DNA a začína sa replikácia vírusu. Súčasne s tým klesá počet CD4+ lymfocytov, čo znamená oslabenie imunitného systému. Následkom je spomínaný syndróm AIDS, čiže imunitná nedostatočnosť organizmu.

Postup infekcie u mužov a žien je nasledovný:

 • najskôr príde k nákaze vírusom, čo je sprevádzané typickým symptómami zahŕňajúcimi teplotu, zväčšenie uzlín, únavu a bolesti hlavy
 • nasleduje dlhodobejšie asymptotické obdobie, kedy sa neobjavujú naopak žiadne ťažkosti a vírus sa množí a prežíva v lymfatických uzlinách
 • po opätovnom prechode do symptomatickej fázy dochádza najskôr k menším infekciám, neskôr k väčším a k ochromeniu nervového systému

AIDS je ochorenie, ktoré je nebezpečné tým, že je aj napriek vedeckému pokroku naďalej nevyliečiteľné. Drvivá väčšina prípadov súvisí s  prenosom počas pohlavného styku, pričom v tomto prípade sú rizikovou skupinou najmä homosexuálne páry.

Veľmi dôležité je ochorenie včas zachytiť. Súčasný stav je taký, že antivírusová liečba dokáže zmierniť priebeh ochorenia, potlačiť replikáciu vírusu a predĺžiť život pacientov. Musí však byť bez prerušenia a dlhodobá, inak hrozí vznik rezistencie na liečivá aj vážne poškodenie imunitného systému. Oveľa významnejšou sa preto stáva prevencia.

Príznaky a prejavy AIDS

Symptómy AIDS sú spojené najčastejšie s primárnou infekciou vírusom, neskôr pribúdajú aj tie, ktoré súvisia s ďalšími infekciami, podľa konkrétneho štádia.

Tu sú najčastejšie prejavy, nevyskytujú sa naraz:

Zväčšené lymfatické uzliny: Tak, ako aj pri iných infekčných ochoreniach vírusového pôvodu, aj pri AIDS sú typickým prejavom zväčšené uzliny. V nich dochádza k imunitnej reakcii a zároveň sa tu vírus HIV počas ochorenia natrvalo usadí.

Bolesti: Nakoľko je AIDS infekčné vírusové ochorenie, vyskytujú sa počas neho aj typické infekčné príznaky, čiže bolesti. Ide predovšetkým o bolesti hlavy, bolesti svalov a kĺbov, rovnako tak o bolesti v hrdle a k nim sa môže pridružiť aj kašeľ,

Únava a pokles energie: Sprievodným znakom, najmä v počiatočnej fáze nákazy HIV vírusom, je únava, nedostatok energie či nadmerná spavosť. Ide o typické tzv. chrípkové príznaky AIDS, ktoré sa neskôr v asymptotickom štádiu vytratia.

Častejšie infekcie a zápaly: Oslabovanie imunity postupom času spôsobí, že sa ako komplikácia aj typický príznak AIDS objavia častejšie infekcie a zápaly. Tie sú prítomné na sliznici v ústach, v pľúcach, v tráviacej sústave alebo na koži.

Zvýšená teplota alebo horúčka: Hlavne v prvej a tretej fáze sa objavujú u ľudí nakazených vírusom HIV zvýšená teplota alebo až horúčka. Ide o prejav reakcie imunitného systému, pričom zvýšenie teploty býva dlhodobé, častokrát trvá až mesiac.

Chudnutie a hnačky: Tieto dva príznaky sú typické už pre posledné štádium ochorenia a sú sprevádzané tráviacimi ťažkosťami. Ide o dôsledky oportúnnych infekcií a neschopnosti tela brániť sa, nakoľko v týchto fázach už stratí zvyšok imunity.

Výskyt nádorov: Rovnako tak patrí k prejavom posledných fáz ochorenia AIDS zvýšený počet nádorov. Ide o rôzne sarkómy a lymfómy, čiže aj tie najviac agresívne nádory, najmä týkajúce sa nervového systému alebo multiorgánových systémov.

Ďalšie symptómy: Medzi menej špecifické symptómy a komplikácie vyskytujúce sa počas AIDS patria nevoľnosti, zvracanie, vyrážky na koži alebo na slizniciach v ústnej dutine, nespavosť a neskôr nadmerná spavosť, anémia či tuberkulóza.

Prenos,  inkubačná doba a priebeh

Prejavy AIDS sú natoľko nešpecifické, že laik si môže pomýliť ochorenie v úvodnom štádiu so štandardnou infekciou. Preto sa vykonávajú laboratórne testy.

Tie potvrdia prítomnosť protilátok proti vírusu HIV v krvi, no pozor si treba dať na to, kedy bude test vykonaný. Protilátky sa totiž tvoria až po nejakom čase, obvykle je to 3 až 6 mesiacov od infikovania sa. Čo sa týka rizikových skupín, tak najviac ohrození sú ľudia, ktorí často striedajú sexuálnych partnerov a majú nechránený pohlavný styk.

Nakaziť sa môžete rôzne, prenos býva takýto:

 • krvou a to napríklad cez používanie spoločných ihiel v prípade užívania drog alebo neúmyselným infikovaním sa, napríklad pri poranení
 • pohlavným stykom bez ochrany s nakazeným človekom, takýmto spôsobom je prenos v drvivej väčšine prípadov, no riziko prenosu je individuálne
 • z matky na dieťa a to buď počas tehotenstva alebo dojčením, no takýto prenos je minimálny, obzvlášť u matky, ktorá sa na AIDS aj lieči

Okrem diagnostiky protilátok je možné vykonať detekciu RNA vírusu HIV. V prípade pozitivity je potrebné stanoviť aj mieru vírusovej nálože a neskôr aj vyšetrenia zamerané na počet CD5+ lymfocytov, kde sa môže vírus HIV aj ďalej množiť.

Ochorenie má priebeh pozostávajúci zo štyroch štádií. To prvé je veľmi nešpecifické, nakoľko sa počas neho objavujú zväčšené uzliny, pocity únavy, bolesti hlavy, bolesti svalstva, bolesti hrdla alebo zvýšená teplota. V tomto období, ktoré nasleduje po infikovaní sa vírusom, sa obvykle neobjavujú žiadne iné ťažkosti, ktoré by na AIDS poukázali.

V ďalšom priebehu choroby nasledujú tieto fázy:

 • asymptotické štádium, čiže fáza bez nejakých výraznejších vonkajších ťažkostí, objaviť sa môžu iba zväčšené lymfatické uzliny niekde na tele
 • symptomatická fáza sprevádzaná častejším výskytom rôznych zápalov a infekcií, najmä v ústnej dutine, tráviacej sústave, krvi a na pľúcach
 • v poslednej fáze dochádza ku kolapsu imunitného systému, rozšíreniu infekcií do tela, k vzniku nádorov a k postihnutiu nervovej sústavy, pľúc a trávenia

Odpovede na otázky z internetových fór a diskusií

Hoci je AIDS už pomerne dobre preskúmané ochorenie, na internete možno nájsť viacero otázok a dotazov, najmä pokiaľ ide o jeho priebeh alebo prenos.

Tu sú tie, ktoré sa v diskusiách a fórach objavujú:

Je nejaký domáci test na zistenie, či som sa nakazil HIV?

Áno, pri podozrení nemusíte ísť iba do nemocnice, viete si spraviť aj domáce testy z kvapky krvi. V tomto prípade ide o testovanie antigénovou formou na prítomnosť antigénu p24 formou rýchlotestu, výsledok si ale treba overiť v nemocnici.

Ako presná je diagnostika AIDS z krvi v nemocnici?

Odhalenie AIDS je založené na preukázaní protilátok v krvi detekciou vírusového antigénu p24. Ten sa objavuje buď iba vo včasnom štádiu nákazy HIV vírusom, alebo až v momente, kedy prepukne ochorenie AIDS. Preto treba viac vyšetrení po sebe.

Aké je riziko prenosu a nákazy HIV pri pohlavnom styku?

Veľa záleží od toho, v akej fáze sa nachádza ten, kto už vírus HIV má a či ide o liečeného pacienta. Pri heterosexuálnom styku je riziko prenosu od optimálne liečeného pacienta pod 1 %. U neliečeného je dôležité, aby nebol vo fáze AIDS.

Existuje rýchla pomoc pri podozrení na nakazenie sa?

Existuje a nazýva sa záchranná antiretrovírusová terapia. Jedná sa o intenzívne a okamžité podanie koktejlu liečiv zabraňujúcich replikácii vírusu alebo spôsobujúcich spomalenie a zabraňujúcich prieniku HIV do buniek imunitného systému.

Liečba AIDS doma aj u lekára

Čo sa týka liečby, tá je dlhodobá a najčastejšie má podobu kombinácie viacerých liečiv. Indikuje ich špecialista a ich užívanie musí byť dlhodobé a bez prerušenia.

Komplexná liečba AIDS pozostáva z týchto oblastí:

Antiretrovirotiká

Základom liečby AIDS je podávanie antiretrovirotík. Tie spomaľujú množenie vírusu alebo bránia bunky pred tým, aby tam vírus vstúpil. Najčastejšie sa podávajú nukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy, proteázové inhibítory, inhibítory integrázy, inhibítory koreceptorov CCR5 alebo inhibítor fúzie enfurivirtid ako záchranná terapia.

Prevencia pred ostatnými ochoreniami

Čo sa týka podpornej liečby, dôležitou súčasťou je prevencia pred vznikom súvisiacich ochorení alebo infekcií. Pacienti, ktorí sa liečia na AIDS, by mali byť očkovaní napríklad proti hepatitíde alebo iným vírusovým ochoreniam prenášaným nechráneným stykom. U tehotných žien je možné podávať antivírusovú liečbu ako profylaxiu.

Liečba ďalších infekcií a ochorení

Okrem AIDS treba riešiť aj sekundárne infekcie súvisiace s oslabením imunitnej reakcie v tele. Ide o kvasinkové infekcie v ústnej dutine, mykotické zápaly tráviacej sústavy, zápaly pľúc, toxoplazmatické infekcie, zápaly spôsobené herpetickými vírusmi, nádory, lymfómy alebo ochorenia srdca a nervovej sústavy. Symptomaticky sa liečia aj hnačky.

Režimové opatrenia

Na podporu imunity sa odporúčajú aj režimové opatrenia podporujúce zdravú životosprávu. Alkohol a fajčenie oslabujú imunitu, treba sa ich preto vystríhať. Dôležité je zdravé zloženie jedálnička s ohľadom na ovocie, zeleninu a orechy. Ľudia s AIDS musia používať pri každom styku kondóm a musia mať samostatné hygienické potreby.

💡Prevencia a ako podporiť zdravý sexuálny život

V prípade AIDS je vzhľadom na úzke možnosti liečby dôležité klásť dôraz na prevenciu. Tá musí spočívať v prvom rade v používaní kondómu pri pohlavnom styku.

Dôležité je vyvarovať sa nechránenému styku najmä v prípade, ak partnera či partnerku ešte dostatočne dlho nepoznáte. Keďže infekcie HIV sa nedá zbaviť, kľúčom k úspechu v prípade prevencie je dôležité nepoľaviť a nerobiť v zásadách žiadne výnimky.

Mužom na podporu sexuálneho zdravia odporúčam:

 • špeciálne podporné prípravky s účinkom na sexuálny výkon
 • užívať tieto prípravky dlhodobo aj viac mesiacov a ideálne každý deň
 • zlepšiť svoju životosprávu a obmedziť alkohol aj fajčenie
 • zamerať sa na komplexnú podporu potencie, libida aj erekcie
 • využiť skutočnosť, že tieto produkty majú prírodný pôvod
 • snažiť sa spraviť si prieskum trhu a vybrať najlepšiu značku

Veľkým plusom spomínaných preparátov je, že neobsahujú žiadne syntetické či rizikové látky. Naopak, ide o unikátny mix aminokyselín, bylinných výťažkov z afrodiziak, minerálov a vitamínov. Sú dostupné bez receptu a viete ich užívať každý deň.

Príkladom kvalitnej a rokmi overenej značky je eJoy®. Ide o perorálne kapsuly s jednoduchým dávkovaním, ktoré k nám prišli v roku 2016. Produkt skúsili desiatky tisíc mužov a jeho účinnosť si významne pochvaľujú. Výrobca navyše uviedol na trh aj inovovanú receptúru eJoy® LONG, ktorá môže podporiť výkon v posteli ešte viac!

 

Zdieľajte:

Komentáre

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Certifikované

Úradom verejného
zdravotníctva SR

Garantované

vrátenie peňazí za
nepoužité balenia

Vyrobené

v Slovenskej
republike

Diskrétne

a rýchle doručenie
balíka

Doprava zdarma

pre viac ako 1 balenia
(Packeta)

100% prírodné

a efektívne
zloženie