Certifikáty

Certifikáty produktu eJoy®

Výrobok eJoy® spĺňa požadované normy Slovenskej rebubliky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválenie

ADC číselník

Aktuálny register všetkých registrovaných liekov, potravinových doplnkov, kozmetických výrobkov, zdravotníckych pomôcok v SR.

Akreditované skúšobné laboratória

Protokol o skúške č.: 15/23582

Akreditované skúšobné laboratória

Protokol o skúške č.: 15/24354