• eJoy® - oficiálny predajca pre Slovenskú republiku
logo eJoy®

Erekcia

Čo je erekcia, ako vzniká, ako funguje, ako dlhá by mala byť, aké problémy sú s ňou spojené a ako dosiahnuť kvalitnú erekciu

Erekcia, celý mužský sexuálny svet sa točí okolo tohto čarovného pojmu, ktorý predstavuje akýsi sexuálny grál ideálneho pohlavného života. Ako to však už býva, od ideálu je do reality občas poriadne ďaleko a to isté platí aj v prípade erekcie.

Samotný proces a stav erekcie ovplyvňuje niekoľko vnútorných aj vonkajších faktorov. Tie vplývajú na vznik erekcie, jej kvalitu, jej trvanie a v konečnom dôsledku aj celkovo na kvalitu sexuálneho života. Poznať všetky tieto faktory a aj princíp toho, ako erekcia funguje, môže mužom zmeniť ich pohľad na vlastný sexuálny život aj všetko, čo s ním súvisí.

Čo je erekcia

Erekcia znamená zrejme podľa každej encyklopédie na svete stoporenia pohlavného orgánu na základe pohlavného vzrušenia. Možno vás to prekvapí, ale nielen muži, ale aj ženy môžu mať erekciu. Kým mužská erekcia sa prejaví stoporením pohlavného údu, penisu, ženská erekcia sa prejaví stoporením klitorisu.

Väčšinou sa však pod erekciou myslí práve erekcia u muža, kde hrá dôležitú úlohu tak psychogénna, ako aj fyziogénna dispozícia organizmu k erekcii. Aby však mohla erekcia nastať, musí v prvom rade prísť k sexuálnemu podnetu.

Celý proces vzniku erekcie je založený na postupnosti nasledovných mechanizmov:

 • na úvod musí prísť k sexuálnej stimulácii, či už priamej alebo nepriamej, no bez nej samovoľne erekcia nenastáva; výnimkou je tzv. nočná alebo ranná erekcia, tu však ide skôr o automatickú reflexívnu reakciu organizmu
 • po sexuálnej stimulácii musí prísť k správnej činnosti nervového systému, na základe ktorého sa dostane signál z vonkajších receptorov do mozgu a ten vyšle signál do pohlavnej sústavy k aktivácii mechanizmov zaručujúcich vznik stoporenia
 • následkom nervového stimulu dochádza k aktivácii arteriálneho zásobenia, venookluzívneho mechanizmu a kavernózneho systému, pričom výsledkom je zväčšenie prietoku krvi do toporivých telies a vzpriamenie pohlavného údu

Aká je kvalitná erekcia? Dlhá, tvrdá, silná a pevná

Od správnej činnosti a funkčnosti jednotlivých častí vyššie spomínaného procesu závisí tak vznik erekcie, ako aj jej kvalita. Pod slovom kvalita sa pritom myslia vlastnosti, ktoré predstavujú výsledok ideálnej činnosti všetkých mechanizmov.

Kvalitná erekcia by mala byť charakteristická týmito znakmi:

 • stoporenie prichádza bez prerušovania, je plynulé, nedochádza k zdržaniu a prvý náznak erekcie prichádza prakticky hneď po sexuálnom podnete
 • po dosiahnutí plnej erekcie nedochádza k jej ochabovaniu, erekcia vydrží aj bez priamej sexuálnej stimulácie dostatočne dlhú dobu
 • stoporenie je úplné, penis nie je ochabnutý, je zachované jeho správne postavenie, nedochádza k poklesu
 • ak je erekcia opakovane stimulovaná sexuálnym dráždením, zostáva v maximálnom možnom stave po celú dobu stimulácie
 • pokiaľ príde k samovoľnému opadnutiu tvrdosti stoporenia po dlhšej dobe bez sexuálnej stimulácie, opakované dráždenie plné stoporenie veľmi rýchlo obnoví

Ako vzniká erekcia

Proces vzniku erekcie sme si opísali na úvod, ale išlo skôr o postupnosť činnosti a práce mechanizmov smerujúcich k samotnej aktivácii systému erekcie. Teraz si priblížime bližšie, ako prebieha vznik erekcie priamo v pohlavnom systéme.

Tu sú jednotlivé etapy z pohľadu nástupu erekcie, jej trvania a jej ukončenia:

Fáza roztiahnutia cieve: Na základe sexuálnej stimulácie a vyslaniu signálu z mozgu dochádza v prvej fáze prechodu z pokojového stavu do stavu začiatku procesu stoporenia. Na úvod prichádza k relaxácii stien ciev vyživujúcich krv, čiže k ich roztiahnutiu. Následkom tohto procesu je zvýšenie prietoku krvi do penisu a najmä do erektilných toporivých telies, ktoré sú zodpovedné za aktiváciu mechanizmu vzpriamujúceho postavenie penisu.

Fáza rýchleho prekrvenia: Druhou etapou je rýchle prekrvenie celého pohlavného údu. Zvýšeným ateriálnym prítokom krvi sa naplní celý dilatovaný systém sínusoidov a zároveň dochádza k zvýšeniu intrakavernózneho tlaku. Jeho zvýšenie je však v skutočnosti len vyrovnaním sa so stredným arteriálnym tlakom, pričom dochádza súčasne k expanzii sínusoid a následne k vytvoreniu funkčného mechanizmu venóznej oklúzie.

Fáza vrcholu stoporenia: Následkom všetkých vyššie zmienených procesov príde k fáze vrcholu stoporenia. Tá je charakteristická stabilizáciou systolického aj intrakavernózneho tlaku, rovnako tiež stabilizovaním miery arteriálneho prítoku krvi do penisu. V ňom sa udržiava cirkuláciou stabilný objem krvi a následkom by malo byť dosiahnutie maximálneho možného stoporenia a teda aj zväčšenia penisu.

Fáza vyvrcholenia: Z hľadiska potencie a plodnosti je fáza vyvrcholenia tou najdôležitejšou, z hľadiska samotnej erekcie ide o ukončenie stoporenia a celého procesu erekcie ako takej. Tesne pred vyvrcholením dochádza k rigidnej erekcii, ktorá je sprevádzaná až 3-násobným zvýšením intrakavernózneho tlaku v penise a navonok svalovými zášklbmi súvisiacimi s vypudením ejakulátu cez močovú rúru.

Fáza detumescencie: Po dosiahnutí vyvrcholenia a orgazmu dochádza k poslednej fáze a to k fáze detumescencie. Počas nej príde ku kontrakcii svalstva ciev vyživujúcich penis, tie sa dostávajú do pôvodného a pokojového svalu a obnoví sa odtok krvi z penisu. Dochádza k ochabnutiu stoporenia a ukončeniu erekcie. Cirkulácia krvi sa obnoví do pôvodného objemu a erekcia je ukončená.

Príčiny a faktory vplývajúce na erekciu

Okrem vnútorných procesov, ktoré ovplyvňujú vznik a priebeh erekcie, vplýva na kvalitu a priebeh erekcie aj niekoľko vonkajších faktorov a príčin. Tie pôsobia na niektoré čiastkové mechanizmy, najmä kardiovaskulárneho, hormonálneho a nervového systému.

Ide najmä o nasledujúce faktory:

Kardiovaskulárne choroby: Jedna z najčastejších príčin problémov s erekciou sa nachádza práve v cievnom systéme. Nedostatočný prietok krvi býva tým faktorom, ktorý sám o sebe znemožňuje dosiahnutie úspešného stoporenia. Za týmto stavom bývajú problémy so srdcom, nesprávna činnosť cievnych stien, zvýšený cholesterol alebo hladina cukru a viaceré srdcovocievne ochorenia negatívne vplývajúce na prekrvenie pohlavného údu.

Ochorenia nervového systému: Druhou častou príčinou problémov s kvalitou sexuálneho života bývajú choroby postihujúce nervový systém, najmä jeho centrálnu časť. Zväčša sa jedná o ochorenia s nepriamym vplyvom na sexuálny život, napríklad o Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu a podobne. Tieto choroby negatívne ovplyvňujú prenos nervových vzruchov, čo sa prejaví priamo pri vzniku erekcii.

Nedostatočná hormonálna hladina: Problémy s erekciou a potenciou všeobecne môžu byť spôsobené aj nedostatočným libidom, čo má väčšinou príčinu v nesprávnej hladine pohlavných hormónov. U muža je najdôležitejším hormónom testosterón, ktorého prirodzene ubúda vekom, ale napríklad aj vplyvom nejakého ochorenia, napríklad súvisiaceho so štítnou žľazou alebo so samotným vylučovaním hormónu.

Zlá životospráva a zlý životný štýl: Nadmerná konzumácia alkoholu, priveľa stresu, fajčenie, nedostatok zdravého jedla a nedostatok pohybu, to všetko spadá medzi negatívne vonkajšie faktory zhoršujúce prakticky všetky mechanizmy podieľajúce sa na kvalite erekcie. Krátkodobo alebo jednorazovo samozrejme tento faktor nemá závažný vplyv na potenciu a erekciu, z dlhodobého hľadiska je ale oveľa väčší, ako si muži myslia.

Mentálne rozpoloženie: Najmä v poslednej dobe býva jedným z najčastejších problémov u mužov stres, depresia, strach zo zlyhania, únava a iné faktory ovplyvňujúce ich mentálne zdravie a psychiku. Jedná sa o príčiny, ktoré sa vo všeobecnosti veľmi podceňujú, avšak aj im treba venovať patričnú pozornosť. Problémy s erekciou v tomto prípade môžu zmiznúť totiž tak rýchlo, ako rýchlo sa aj objavili.

Užívanie niektorých liečiv: Viaceré lieky, najmä tie ovplyvňujúce kardiovaskulárny systém a nervový systém, v rámci svojich nežiaducich a vedľajších účinkov môžu negatívne vplývať na vznik erekcie alebo funkčnosť všetkých mechanizmov podieľajúcich sa na jej správnom nástupe. Môže ísť aj o lieky na alergiu, ale väčšinou ide antidepresíva, lieky na krvný tlak, diuretiká alebo iné špecifické kategórie liekov na predpis.

Najčastejšie poruchy erekcie

Problémy súvisiace s erekciou sa obvykle prejavujú pri jej vzniku, udržaní a pri tvrdosti stoporenia penisu. Hoci navonok muž vníma tieto poruchy len ako jeden problém, svojimi príčinami a tým, ktorý mechanizmus erekcie zasiahnu, sú veľmi rôznorodé.

Toto sú najčastejšie erekčné problémy u mužov:

   Nedostatočná a slabá erekcia

Jedným z najčastejších typov problémov a porúch býva nízka kvalita stoporenia. Laicky sa tento stav ozýva nedostatočná alebo slabá erekcia a prejavuje sa tým, že penis nie je vzpriamený a tvrdý, ale mäkší a ochabnutejší. Problém môže mať viacero príčin, ale najčastejšie ide o nedostatočné prekrvenie spôsobené zlyhaním cievnych mechanizmov.

   Krátka erekcia

Vzhľadom na to, že určiť presne, čo je to dlhá a čo krátka erekcia je pomerne náročné, býva tento problém dosť často v úzadí. Ako príliš krátka erekcia sa ale dá označiť stav, kedy nastáva ochabnutie stoporenia do niekoľkých minút a to aj vtedy, ak je penis vystavený opakovanej sexuálnej stimulácii. Problém môže byť v cievnom alebo nervovom systéme.

   Predčasná erekcia

Muži si zamieňajú tento pojem s pojmom predčasná ejakulácia. Za predčasnou ejakuláciou sa skrýva príliš rýchle dosiahnutie vyvrcholenia, pričom príčiny môžu byť tak psychogénneho, ako aj fyziologického charakteru. Pokiaľ u muža prichádza k predčasnej ejakulácii pravidelne, je potrebné navštíviť odborníka, najčastejšie sexuológa.

   Bolestivá erekcia

Pokiaľ prichádza počas erekcie k bolestiam v penise, môže sa jednať o príznak viacerých typov porúch a ochorení. Môže ísť o stav priapizmu, fyziologickú deformáciu typu Peironieho choroba, zápalové ochorenia spojené s pohlavným systémom, napríklad s prostatou alebo dokonca o nádorové ochorenie. Takýto stav si určite vyžaduje lekárske vyšetrenie.

   Častá erekcia

V tomto prípade sa nejedná ani tak o problém s nedostatočnou funkčnosťou, ale o problém s príliš vysokou aktivitou. Príliš častá erekcia môže byť signálom vysokého libida, najčastejšie v dôsledku hormonálnych problémov. Môže sa jednať aj o problém s chronickým rozšírením ciev, čo je potrebné tiež riešiť. V týchto prípadoch ale určite treba navštíviť lekára.

Lepšia erekcia? Možnosti, ktoré existujú

Značka eJoy je na našom trhu uvedená vo forme jedného typu tabliet s komplexným účinkom. Je to výhoda oproti niektorým konkurenčným tabletkám, kde si musíte kúpiť zvlášť tabletky na podporu erekcie a napríklad zvlášť tabletky na zlepšenie libida.

   Liečba súvisiaceho alebo vyvolávacieho ochorenia

Základom akéhokoľvek riešenia nedostatočne kvalitnej erekcie by malo byť vyriešenie priamej alebo nepriamej príčiny, ktorá môže s poruchou erekcie súvisieť. Ide najmä o kardiovaskulárne poruchy, metabolické ochorenia, problémy s hormonálnou hladinou a teda najčastejšie so štítnou žľazou, prípadne iné ochorenia ovplyvňujúce pohlavný systém. Ich vyliečenie alebo utlmenie obvykle automaticky prinesie skvalitnenie erekcie.

   Lepšia životospráva

Pamätajte na to, že cigarety, tučné jedlá alebo alkohol a erekcia spolu nie sú moc priatelia. Váš zdravotný stav sa totiž odráža aj na kvalite vašej erekcie a životospráva so zdravotným stavom veľmi úzko súvisí. Treba konzumovať zdravšie jedlá, vyhýbať sa faktorom poškodzujúcim cievy a nervový systém. Dôležité je konzumovať dostatok ovocia a zeleniny, obsahujú veľa vitamínov a minerálov.

   Režimové opatrenia

Nielen obmedzenie nezdravých potravín a zlozvykov pomáha na lepšiu erekciu. Dôležité je totiž spraviť aj niečo aktívne a tu treba prijať režimové opatrenia. V prvom rade treba začať viac cvičiť, viac pohybu znamená elimináciu viacerých rizikových faktorov. V druhom rade treba obmedziť stres a prepracovanosť, organizmus potrebuje aj voľnočasové aktivity. V treťom rade treba dopriať organizmu aj odpočinok a to kvalitným spánkom.

   Podporné prípravky

Kde nepomôžu bežné režimové opatrenia, tam pomôže podpora prírody. Dnes už existuje veľké množstvo špeciálnych prípravkov, ktoré ovplyvňujú napríklad rozšírenie ciev, zvýšenie hladiny testosterónu, stimuláciu libida, zvýšenie sexuálnej potencie či podporu celkovej vitality. Tieto produkty pomáhajú pritom na väčšinu bežných príčin, ktoré sú spojené s nekvalitnou erekciou a majú potenciál zlepšiť sexuálne zdravie komplexne.

   Odborná liečba

V prípade, že nezaberie žiadna z vyššie zmienených možností, nastal čas na odbornú liečbu pod dohľadom lekára. V takomto prípade sa totiž s najväčšou pravdepodobnosťou jedná o úplnú erektilnú dysfunkciu, kde môže byť príčinou trvalé oslabenie hladkej svaloviny ciev alebo iný závažný problém. V týchto prípadoch býva riešenie buď cez špeciálne liečivá, alebo vo forme operačného zákroku s implantáciou penilných protéz či so spriechodnením ciev.

Tabletky na erekciu ako najlepšie dostupné riešenie?

Veľmi veľa problémov s erekciou u mužov je spojených s faktormi, ktoré sú ovplyvniteľné z dlhodobého hľadiska aj bez toho, aby ste museli navštíviť lekára a absolvovať náročné vyšetrenia či liečebné postupy. Výsledkom najnovších poznatkov je totiž moderná forma riešenia a tou sú podporné prípravky vo forme tabliet.

Na výber sú pritom dva druhy tabliet:

 • prvou kategóriou sú lieky na predpis, ktoré obsahujú syntetické liečivá pôsobiace na zlepšenie prekrvenia penisu a tým dochádza k zlepšeniu erekcie
 • druhou kategóriou sú tabletky bez lekárskeho predpisu s obsahom prírodných účinných látok, ktoré pôsobia na sexuálne zdravie komplexnejšie

Práve do druhej skupiny patrí napríklad aj eJoy, značka prípravku určeného k posilneniu nielen erekcie, ale aj k skvalitneniu celého okruhu sexuálnych funkcií. K týmto účinkom prichádza na základe synergického pôsobenia látok, ktoré prirodzene ovplyvňujú vnútorné faktory v organizme zodpovedné za správnu funkčnosť pohlavnej sústavy.

V minulosti boli tabletky na erekciu bez predpisu považované za niečo menejcenné, dokonca sa našlo bohužiaľ veľa rôznych značiek, ktoré parazitovali na problémoch mužov v sexuálnej oblasti. Dnes je situácia našťastie už lepšia a eJoy pôsobí komplexne na celú pohlavnú sústavu, nielen napríklad na vznik erekcie.

Tabletky eJoy predstavujú dostupné riešenie najmä pre mužov, ktorí:

 • chcú zlepšiť kvalitu svojej erekcie z hľadiska nástupu stoporenia, jeho pevnosti ako aj jeho dĺžky
 • potrebujú zvýšiť libido a podporiť svoj sexuálny apetít
 • hľadajú prirodzený prostriedok na predĺženie pohlavného styku a jeho skvalitnenie
 • chcú ovplyvniť pozitívne aj svoju prostatu a teda celkovo aj potenciu a plodnosť

Základom zloženia produktu sú 100 % prírodné výťažky a extrakty. Ide o látky pochádzajúce z najlepších prírodných afrodiziak, ktoré sú doplnené o účinné aminokyseliny či vitamíny. Táto kombinácia pozitívne ovplyvňuje prekrvenie pohlavnej sústavy, ale aj hormonálnu hladinu či sexuálnu energiu a vitalitu.

Oproti iným typom riešenia majú tabletky eJoy výhodu v jednoduchosti užívania, dostupnosti, veľmi dobrému pomeru ceny a výsledku, no rovnako tak v komplexnosti účinkov. Pokiaľ netrpíte vážnejšími poruchami erektilnej dysfunkcie, je eJoy s veľkou pravdepodobnosťou najlepšie voľne dostupné riešenie na skvalitnenie vášho sexuálneho života.

Najčastejšie otázky o erekcii

V súvislosti s erekciou sa muži aj ženy zvyknú pýtať nielen na technické údaje alebo teoretické informácie, ale ich zaujímajú aj niektoré praktické otázky. Na tomto mieste nájdete tie najčastejšie kladené spolu s odpoveďami na ne.

Nech sa páči:

Ako prebieha vyšetrenie erektilnej dysfunkcie u lekára

V zásade ide o kombináciu anamnézy, fyziologických meraní a testov. Lekár zisťuje prítomnosť rizikových faktorov, vykonáva sa krvný obraz, vyšetruje sa moč, testuje sa funkčnosť prenosu nervových vzruchov a vykonáva sa aj test tzv. nočnej erekcie. Najmä podľa tohto testu sa určí, či muž trpí erektilnou dysfunkciou a v akej forme.

Má obezita či fyzická kondícia vplyv aj na kvalitu erekcie?

Rozhodne áno a to minimálne z dvoch dôvodov. Prvým je, že s obezitou súvisia metabolické ochorenia a problémy s cievami, čo vplýva aj na stav erekcie. Druhým je, že nedostatočná fyzická kondícia znamená aj zhoršenie činnosti dýchacej, nervovej a cievnej sústavy, čo tiež ovplyvňuje erekciu a potenciu.

Má kvalita erekcie vplyv aj na plodnosť?

V určitom zmysle áno. Vystreknutie semena do pošvy môže prebehnúť aj počas neúplnej alebo ochabnutej erekcii, takže môže prísť k oplodneniu. Pravdepodobnosť úspešného oplodnenia sa ale zvyšuje úmerne s tým, ako hlboko vie penisu preniknúť do pošvy. Bez adekvátneho stoporenia však takýto plný prienik nie je fyziologicky možný.

Ako dlho vydrží erekcia u zdravého muža?

Hoci neexistujú špeciálne dané a medicínsky určené presné limity, väčšinou je muž schopný bez podporných prípravkov udržať prirodzenú erekciu okolo 60 minút. Je to samozrejme veľmi individuálne, závisí to aj od vplyvov externého prostredia či sexuálneho dráždenia. Pokiaľ samovoľná erekcia trvá dlhšiu dobu, ide o príznak ochorenia alebo poruchy.

Môže byť za problémami s erekciou aj problém vo vzťahu?

U niektorých mužov ovplyvňujú vzťahové problémy sexuálne funkcie natoľko, že nie sú schopní plnohodnotnej erekcie. Je to však veľmi individuálne a väčšinou v takýchto prípadoch nastávajú problémy nielen s erekciou ako takou, ale aj so sexuálnym apetítom alebo priebehom ejakulácie.

Niekoľko tipov, ako zlepšiť erekciu ihneď

Čo môžete spraviť dnes, aby ste mohli už zajtra alebo o pár dní zažiť lepší sex, ako ste si doteraz vedeli predstaviť? Hoci cesta je zvyčajne dlhodobá, existuje niekoľko veľmi rýchlych krokov, ktoré môžete uskutočniť okamžite.

Hneď teraz si dajte záväzok, že:

 • prestanete fajčiť a piť alkohol
 • prestanete konzumovať nezdravé jedlá, najmä polotovary, mastné jedlá, sladkosti, priveľa tučného mäsa a podobne
 • sa začnete pravidelne hýbať, cvičiť a budete sa venovať viac fyzickej aktivite
 • zmeníte svoj životný štýl tak, že budete chodiť pravidelne spávať a doprajete si viac oddychu počas dňa
 • okamžite skoncujete so stresom, zhonom, prepracovaním
 • si zistíte viac informácií o prípravku eJoy a ešte dnes sa rozhodnete, či si ho objednáte; už zajtra ho môžete mať doma a môžete naštartovať svoj úspešný sexuálny život
Zdieľajte:

Komentáre

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Certifikované

Úradom verejného
zdravotníctva SR

Garantované

vrátenie peňazí za
nepoužité balenia

Vyrobené

v Slovenskej
republike

Diskrétne

a rýchle doručenie
balíka

Doprava zdarma

pre viac ako 1 balenia
(Packeta)

100% prírodné

a efektívne
zloženie